ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Το κατάστημά μας είναι εξουσιοδοτημένο κατάστημα κλειδάριων του ιταλικού οίκου Iseo.

Συνείζουμε τη συνεχή κατάρτισή μας με συμμετοχή σε συνέδρια ως μέλη του Συνδέσμου Αναγνωρισμένων Επαγγελματιών Κλειθροποιών (Σ.Α.Ε.Κ.) και σεμινάρια. Πιστοποιούμε τις υπηρεσίες μας με σκοπό πάντα την καλύτερη εξυπηρέτησή σας.